Kodėl Atomas Yra Elektriškai Neutralus?

Atomas – tai yra mažiausia ir nedaloma elektriškai neutrali bet kokio cheminio elemento dalelė ir turinti to elemento chemines savybes. Atomą sudaro elektronai, protonai ir neutronai. Protonas – tai yra cheminė atomo dalelė, kitaip subatominė dalelė, turinti teigiamą krūvį. Neutronas – tai yra cheminė atomo dalelė, kitaip subatominė dalelė, neturinti elektrinio krūvio. Elektronas – tai yra cheminė atomo dalelė, kitaip subatominė dalelė, turinti neigiamą krūvį. Norint sužinoti, kodėl atomas yra elektriškai neutralus, pirmiausia reikia išsiaiškinti jo sandarą.

Atomo sandara:

Atomo sandara – atomo branduolį sudaro teigiami protonai ir neutralų krūvį turintys neutronai, o aplink jį skrieja neigiamą krūvį turintys elektronai. Atomas yra elektriškai neutralus, nes turi vienodą protonų, teigiamą krūvį turinčių dalelių, ir elektronų, neigiamą krūvį turinčių dalelių, skaičių. Elektriškai neutralus atomas dar kitaip yra vadinamas neutraliu atomu. Jei atomas netenka vieno ar daugiau elektronų, tada jis tampa teigiamu jonu. Kadangi padidėja protonų skaičius atomo branduolyje, tai ir krūvis tampa teigiamas. Jei atomas prisijungia daugiau elektronų, tada jis tampa neigiamu jonu. Kadangi padidėja elektronų skaičius atomo branduolyje, tai ir krūvis tampa neigiamas.