Kaip Apskaičiuoti Atomų Skaičių?

Elemento atominis skaičius yra lygus protonų, esančių atomo branduolyje, skaičiui. Elemento ar izotopo atominis skaičius negali pasikeisti, todėl naudodami atominį skaičių galite išsiaiškinti kitas charakteristikas, pavyzdžiui, elektronų ar neutronų skaičių atome.

1 Metodas. Išsiaiškinkite Atomų Skaičių

 1. Elementų periodinėje lentelėje raskite reikalingą elementą. Jei neturite jos po ranka, pasinaudokite virtualia elementų periodine lentele. 

Chemijos vadovėliuose beveik visada galima rasti periodinę lentelę.

 1. Raskite elementą, kuris jums reikalingas. Jei kyla problemų jį surandant, ieškokite internete pagal raktažodį „cheminis elementas“.
 1. Atomo skaičius paprastai yra viršutiniame kairiajame arba viršutiniame dešiniajame elemento langelio kampe, tačiau jis gali būti ir kitoje vietoje. Tai visada yra sveikas skaičius.

Jei skaičiuje yra dešimtainis, tikriausiai vietoj jo matote atominę masę.

 1. Įvertinkite ir netoliese esančius elementus. Periodinė elementų lentelė išdėstyta atominio skaičiaus tvarka. Jei jūsų ieškomo elemento atominis skaičius yra „33“, kairėje esantis elementas turėtų būti „32“, o dešinėje esantis elementas turėtų būti „34.“ Jei šis modelis atitinka, jūs tikrai radote atominį skaičių.

Peržiūrėkite intervalą prieš elementą 56 (baris) ir 88 (radis). Elementai su tokiais atominiais skaičiais yra išdėstyti dviem eilėmis. Jie yra taip atskirti tik todėl, kad periodinė lentelė atitiktų siauresnę formą.

 1. Suprasti atominį skaičių. Elemento atominis skaičius turi paprastą apibrėžimą: protonų skaičius viename to elemento atome. Tai yra pagrindinis apibrėžimas. Protonų skaičius lemia bendrą branduolio elektrinį krūvį, kuris nustato, kiek elektronų gali palaikyti atomas. Kadangi elektronai yra atsakingi už beveik visas chemines sąveikas, atominis skaičius netiesiogiai nustato beveik visas elemento fizines ir chemines savybes.

Kitaip tariant, kiekvienas atomas su aštuoniais protonais yra deguonies atomas. Dviejuose deguonies atomuose gali būti skirtingas neutronų skaičius arba (jei vienas yra jonas) skirtingas elektronų skaičius, tačiau jie visada turės po aštuonis protonus.

2 Metodas. Raskite Susijusią Informaciją

 1. Raskite atominę masę. Atominis svoris paprastai nurodomas po periodinės lentelės elemento pavadinimu, paprastai dviejų ar trijų dešimtųjų tikslumu. Tai yra vidutinė vieno elemento atomo masė. Šis skaičius nurodomas „atominės masės vienetais“ (AMU).

Kai kurie mokslininkai pirmenybę teikia ne atominės masės terminui, o santykinei atominei masei.

 1. Suapvalinkite iki masės skaičiaus. Masės skaičius yra bendras protonų ir neutronų skaičius viename elemento atome.

Tai lengva rasti: tiesiog raskite periodinėje lentelėje nurodytą atominį svorį ir suapvalinkite iki artimiausio sveiko skaičiaus.

Tai veikia, nes neutronai ir protonai yra labai arti 1 AMU, o elektronai – arti 0 AMU. Atominiam svoriui nustatyti reikalingi labai tikslūs matavimai, kad būtų gauta dešimtainė reikšmė, tačiau svarbiausi yra tik sveiki skaičiai, nurodantys protonų ir neutronų skaičių.

Atminkite, kad jei naudojate atominę masę, gausite standartinio elemento vidurkį. Bromo vidutinis masės skaičius yra 80, tačiau, iš tikrųjų dažniausiai vieno bromo atomo masės skaičius beveik visada yra 79 arba 81.

 1. Raskite elektronų skaičių. Atomuose yra vienodas protonų ir elektronų skaičius, taigi šie skaičiai bus vienodi. Elektronai yra neigiamai įkrauti, todėl jie balansuoja ir neutralizuoja teigiamai įkrautus protonus. 

Jei atomas praranda ar įgyja elektronų, jis tampa jonu, o tai reiškia, kad jis yra elektronais įkraunantis atomas.

 1. Apskaičiuokite neutronų skaičių. Dabar jūs žinote, kad atominis skaičius = protonų skaičius ir masės skaičius = protonų skaičius + neutronų skaičius. Norėdami sužinoti neutronų skaičių elemente, atimkite atominį skaičių iš masės skaičiaus.

Pavyzdžiui, vieno helio (He) atomo masės skaičius yra 4, o atomo – 2. Vadinasi, helio atomo neutronai apskaičiuojami: 4 – 2 = 2 neutronai. Arba sidabro (Ag) vidutinis masės skaičius yra 108 (remiantis periodine lentele), o atominis skaičius yra 47. Vadinasi, sidabro atomo neutronai apskaičiuojami: 108 – 47 = 61 (neutronas).

 1. Išsiaiškinkite, kokie yra izotopai. Izotopas yra specifinė elemento forma, turinti tam tikrą skaičių neutronų. Jei chemijos uždavinyje minima „boras-10“ arba „10B“, kalbama apie boro elementus, kurių masės skaičius yra 10. Naudokite šį masės skaičių vietoj „tipinės“ boro vertės.

Izotopai niekada nekeičia atomo skaičiaus. Kiekviename elemento izotope yra vienodas protonų skaičius.

Dažniausiai Užduodami Klausimai

 • Kaip rasti atominės masės skaičių? 

Kartu protonų ir neutronų skaičius lemia elemento masės skaičių, t .y. masės skaičius = protonai + neutronai. Jei norite apskaičiuoti, kiek neutronų turi atomas, galite paprasčiausiai iš masės skaičiaus atimti protonų skaičių arba atominį skaičių. 

 • Kur periodinėje lentelėje nurodyti neutronai ir protonai? 

Protonų skaičius viename elemento atome nurodomas atominiu skaičiumi, esančiu periodinės lentelės elemento langelio viršuje. Neutronų skaičius nėra nurodytas periodinėje lentelėje. Tačiau galite apskaičiuoti neutronų skaičių elemento atome. Pirmiausia raskite atomo svorį, nurodytą elemento laukelio apačioje. Suapvalinkite šį skaičių iki artimiausio sveiko skaičiaus, kad gautumėte masės skaičių. Galiausiai atimkite atominį skaičių iš masės skaičiaus. 

 • Kiek aukse yra protonų? 

Atomo skaičius reiškia ir elektronus, ir protonus, taigi aukso protonų skaičius yra 79. 

 • Ko turi atomai? 

Protonų, kurie yra teigiamai įkrautos dalelės; neutronų, kurie yra neutralūs; ir elektronų, kurie yra neigiamai įkrauti.

 • Kaip galima sužinoti atominę masę iš elemento elektronų? 

Nustatykite elektronų skaičių ir žinokite, kad daugumai atomų elektronų skaičius yra lygus protonų skaičiui. Daugumoje elementų yra maždaug vienodas protonų ir neutronų skaičius. Pavyzdžiui, anglies elektronų yra 6, tai veikiausiai ir 6 protonai, ir 6 neutronai, o tai reiškia, kad anglies atominė masė yra apie 12. 

 • Kaip nustatyti elemento atominį skaičių? 

Iš masės skaičiaus atimkite neutronų skaičių. 

 • Kas yra atomai? 

Atomai yra mažos dalelės, iš kurių susidaro visa medžiaga. 

 • Kaip surasti protonų skaičių, jei neutronai ir atominė masė nepateikti

Bet kurių atomų atveju elektronų ir protonų skaičius paprastai yra vienodas. 

 • Kaip sužinoti protonus, neutronus ir elektronus, kai yra duotas tik atomų skaičius ir atominė masė?

Protonai ir elektronai turėtų būti tokie patys kaip atomo skaičius. Neutronų skaičius yra protonų, atimtų iš atominės masės, skaičius.